Är smarta produkter smarta?

Vi lever i ett digitaliserat samhälle, men går mot ett ännu mer digitaliserat samhälle. Många lever redan idag i ett beroende på grund av tekniken och många använder redan en alldeles för stor del av sina liv åt teknik. Frågan är om mer teknik är lösningen.

5G – mer strålning, bättre produkter

Det nya 5G-nätet står för dörren och många stater runt om i världen öppnar sina armar för den nya tekniken. I takt med teknikens utveckling har vi fått en hel del så kallade “smarta” produkter som ska hjälpa oss i vardagen. Därför använder sig många av digitalisering på olika vis och blir hjälpta av det på olika sätt. 5G-nätet som är på intåg är ett starkare och bättre nätverk och ska bidra till bättre och starkare digitala produkter, främst inom industrin, men kan troligtvis komma att bli en stor del även av samhället i allmänhet.

Digitaliseringen har bevisligen gjort oss sköra på många sätt. Den har bland annat gjort det ekonomiska systemet digitalt och gjort att vi ständigt är beroende av både el och internet för att kunna genomföra betalningar. Den har dessutom bidragit till mer stress i samhället på grund av att det alltid finns något att göra, något att se och något att höra på internet och det har lett till att många drabbats av stressrelaterade sjukdomar. En del har även gjort sina hem helt beroende av internet genom att förse hemmet med digitala vitvaror, elektronik och till och med säkerhetssystem, som hackare kan ta sig igenom och manipulera hur lätt som helst.

För att gynnas av digitaliseringen är det troligtvis bra att tänka på samma sätt som med det mesta här i livet: lagom är bäst.

gazeti