Internet i dagens samhälle

Numera används internet på en mängd olika sätt i nästan alla delar av samhället. Det används exempelvis av företag för att kunna hantera kunder och kontrakt, men det används också av privatpersoner för att investera i saker som Bitcoin och aktier. Internet används till och med av hackers för att göra olagliga saker. På så sätt har internet utvecklats till att vara något som alla använder, varpå denna artikel kollar närmre på hur internet används i olika delar av dagens samhälle.

Internet och kundsystem

Internet används för en mängd olika syften av företag. Ett av de allra vanligaste användningsområdena i dagens samhälle är inom olika typer av kundsystem. Många ställer sig möjligen frågan, vad är CRM och hur det funkar, men det är faktiskt inte speciellt svårt. CRM är nämligen ett brett begrepp som kan betyda olika saker. Men i själva verket handlar det om system där det går att skapa starkare kundrelationer och får nöjdare kunder. Ett tydligt exempel där CRM-system används är om det exempelvis handlar om ett företag som levererar och fraktar gods till olika kunder. Genom att använda sig av kundsystem blir det möjligt att skriva in uppgifter om olika typer av kunder i systemet. Om en kund exempelvis klagar på att leveransen var för sen går det att registrera klagomålet i systemet och därefter veta att allt måste vara i tid framöver. På så sätt är CRM-system i regel alltid på internet då liveuppdateringar ska kunna göras.

Internet och privatpersoner

När det kommer till användningen av internet av privatpersoner har detta ökat kraftigt de senaste årtiondena. Det handlar bland annat om både datorer och mobiltelefoner. I själva verket är det användningen i mobiltelefoner som ökat allra mest, framförallt i storstäder där folk beställer allt från mat till en massa andra produkter direkt i telefonen. I telefonen brukar många också använda sig av appar för att logga in på banken och föra över pengar och till och med betala räkningar. På så sätt används mobiltelefoner för en mängd olika syften och är nästan en typ av förlängning av människor.

Utöver användningen av telefoner har också ökningen ökat på datorer. Alltfler yrken utförs nämligen nästan helt och hållet vid en dator på internet. Det handlar bland annat om allt från daytraders till personer på HR och rekrytering som ordnar med löner internt på företag. I sin tur har skolor och liknande sett till att lära barn och ungdomar hur datorer används i samhället. Därför är datorer en del av skolans arbete redan i ung ålder.

gazeti