Bitcoin och blockkedjeteknik

Blockkedjeteknik kan användas inom en rad olika branscher, men är troligen främst associerad med bitcoin. Bitcoin och andra kryptovalutor använder blockkedjeteknik för distribution och överföring.

Vad är en blockkedja?

En blockkedja innebär att när en ny transaktion genomförs bildas ett nytt block i transaktionsnätverket. När en transaktion initieras kontrolleras informationen mot samtliga tidigare transaktioner i kedjan för att säkerställa att ingen information ändrats, tagits bort eller lagts till. Samtliga transaktioner i kedjan finns lagrade och eventuella avvikelser gör att transaktionen avvisas. Vid bedrägeriförsök kan alltså inte informationen verifieras mot den information som finns tillgänglig. Därmed är blockkedjetekniken i princip säkrad mot bedrägerier, och det krävs stora resurser och kunskap för att kunna genomföra något sådant.

Bitcoin som betalningsmedel

Även om blockkedjetekniken är en säker överföringsteknik är det få som accepterar och använder den i samband med handelstransaktioner. För att bitcoin och andra kryptovalutor ska fungera som betalningsmedel i butiker och online krävs att blockkedjetekniken utvecklas. I dagsläget tar det alltför lång tid för transaktionerna att kontrolleras och verifieras. Dessutom krävs det relativt stor datakapacitet för att det ska fungera optimalt i praktiken. Tekniken går dock snabbt framåt och utvecklas hela tiden. Numera ser man även att stora företag gör investeringar i kryptovalutor för att i framtiden kunna använda dem som betalning. Tecknen på att bitcoin närmar sig att bli mer accepterat som framtidens valuta och betalningsmedel blir allt fler. Dessutom kontrolleras inte valutan av staten, utan makten över transaktionerna i kedjan ligger hos användarna. Därmed slipper man oroa sig för korruption och manipulation, vilket är vanligt förekommande i många länder.

Alternativa användningsområden

Även om blockkedjetekniken främst diskuteras i samband med kryptovalutor, skulle tekniken kunna användas inom en mängd andra områden. Till följd av den höga säkerheten skulle tekniken kunna anpassas för att användas inom sjukvården eller olika myndigheter där kraven på sekretess är hög.

gazeti