Hacking

Att vara hackare idag innebär ofta att man arbetar för att få en större förståelse för hur teknik och datorer fungerar och att man även arbetar med att ta sig förbi detta. Hackare är främst kända för att kunna ta sig in i olika datorsystem och tränga in i människors privata account. Om någon har tagit sig in på ens Facebook är det vanligt att man säger att “någon har hackat min Facebook”, även om den hackning som sker på Facebook knappast är så pass avancerad att det egentligen kan kallas för hackning. En korrekt mening i detta fall skulle hellre vara “någon har listat ut lösenordet till min Facebook” så är det lite detta som hackare gör. De listar ut hur ett system fungerar och därefter ser de även till att de kan ta sig förbi systemet.

En del hackning är olaglig och det handlar som exempel om när man försöker hacka sig in på en hemsida genom att hitta de olika säkerhetsmissar som finns och därefter ändra innehållet på hemsidan. Polisen har dock duktiga hackare tillgängliga för att de behöver det vid vissa tillfällen. En hackare kan nämligen läsa in mycket information från en hemsida som en vanlig människa inte kan och ibland är detta avgörande för hur det kommer att gå i en brottsutredning.

Att vara hackare handlar helt enkelt om att man försöker manipulera nätet för att få det att se ut som man vill av många olika anledningar. Till exempel kan det vara så att man har en politisk agenda som man vill sprida eller så vill man ta ned en hemsida som sprider rasistiskt innehåll. När man talar om att hemsidor tas ned handlar det ofta om avancerad hackning då man oftast inte har tillgång till de servrar som hemsidorna ligger på från början.

gazeti