Internet, bitcoin och hackers med mera

Internet, bitcoin och hackers är högst relevanta begrepp i dagens samhälle. Vi stöter på dem nästan dagligen såväl under arbetet som på fritiden. Den här artikeln redogör för var och en av dessa begrepp.

Internet

Begreppet internet står för globala datornätverk som är sammankopplade på lokal, regional, nationell och internationell nivå. 2012 fanns uppåt nio miljarder enheter som hade tillgång till internet. Om man vill nå en hemsida ska man alltid slå in www i början, vilket står för world wide web. Idag så räcker det dock att man skriver in hemsidans titel plus ändelsen, vilket i Sverige ofta är .se eller .nu. Den vanligaste ändelsen är dock .com.

2012 var drygt 2,4 miljarder människor uppkopplade kontinuerligt vilket står för en tredjedel av världens befolkning. I stort sett alla i västvärlden vet vad internet är, då det på många sätt är livsavgörande. Det är via internet man söker jobb numera, sköter sina bankärenden eller läser ens journal. Det är främst äldre människor som är skeptiska till datorer och deras kapacitet, men sakteliga börjar allt fler äldre att nyttja internet.

Hackare

Hackare – “hackers” – står för infiltratörer i olika nätverk som är uppkopplade till internet. Bland mer namnkunniga hackare återfinns Julian Assange, Edward Snowden och sist men inte minst den hemliga konstellationen Anonymous som vill skipa rättvisa. Hackares mål är ofta att söndra verksamheter på olika sätt, genom att ändra i databaser eller offentliggöra sekretessbelagd information. Den här hackningen kan ske systematiskt mot uppsatta mål eller mer spontant och efter ingivelser.

Företag och organisationer försöker ofta skydda sig genom dels lagstiftning och dels via åtgärder som förhindrar att hackare ska kunna beslagta viktig data. Det kan handla om att de anställer tidigare hackare som är uppdaterade om vilka knep hackare använder, men även om att ha mycket starka lösenord och en solid kryptering av data som försvårar hackning.

Det är olagligt att ägna sig åt hackning då man begår ett dataintrång vilket på sätt och vis är att likställa med olaga intrång i verkliga lokaler eller stöld/rån i digitala miljöer. Via questback kan man på ett enkelt sätt vidta förebyggande åtgärder så att man är förberedd för hackares intrång i ens verksamhet.

Bitcoin

Termen Bitcoin står för en slags kryptovaluta som enbart finns i den digitala världen. Det finns inga fysiska mynt eller sedlar idag som är stämplade som Bitcoin. Idag görs jättelika transaktioner på miljardbelopp via Bitcoin, vilket borgar för att det är en betrodd och använd valuta som kan användas över hela världen. Det förekommer att man köper bilar, båtar och rentav fastigheter med endast Bitcoin.

Bitcoin är på många sätt en rejäl konkurrent till traditionell valuta och tiden får utvisa om det kommer ännu fler kryptovalutor än vad som idag finns. Det man vet om traditionella sedlar och mynt är att de är på tillbakagång, många butiker i Sverige tar inte längre emot fysiska pengar utan endast kortbetalningar.

gazeti